Underground Kok, Sindshvilevej, Frederiksberg, 1997